شاید وقتی حرف از تریبون بیاید بیشتر افراد به یاد یک میز و یک میکروفن بیافتند. یا اگر نظر آنها را در رابطه با صندوق صدقات بخواهیم آنرا به عنوان یک قوطی باید روزنه برای انداختن پول در داخل آن تعریف کنند.

اما امروزه در واقع اینطور نیست تریبون ها و صندوق های صدقات شکل و ظاهر و حتی گاهی کاربرد آنها تغییر کرده است و گاهی از آنها به عنوان صندوق انتقادات و پیشنهادات استفاده میشود.

گروه تابلو سازی کسا با بیش از 15 سال فعالیت در صنعت تبلیغات و ساخت تابلو تبلیغاتی ، ساخت تابلو مغازه ، برش سی ان سی و … توانسته بیش از صدها پروژه ساخت تریبون سخنرانی و صندوق صدقات ایستاده انجام دهد که در ادامه بخشی از آنها را خواهید دید.

همانطور که در نمونه های بالا مشاهده کردید از تریبون و صندوق های صدقات به منظور های متفاوتی استفاده میشود.

گروه صنعتی کسا افتخار این را دارد که تا کنون بیش از صدها پروژه ساخت تریبون و صندوق صدقات را به انجام رسانده است.

شما نیز میتوانید برای سفارش ساخت تریبون و صندوق صدقات با ما تماس بگیرید.